Love Child

Love Child er et dilemmaspil som er bygget op om en dokumentarfilm fra 2019 af sammen navn. Undervejs følger I en familie's rejse ud af deres hjemland, i jagten på et bedre liv. Dilemmaspillet er bygget op omkring 3 forskellige dilemmaer som hovedpersonerne i filmen står overfor på deres rejse.

Spillet forudsætter at eleverne kender begreber som:

Lovgivning

Menneskerettigheder

Konventioner

Niveau:

Udskoling og STX

Fag:

Samfundsfag (C-A)

Tid:

2-4 lektioner

Lærervejledning

Inden du igangsætter dilemmaspillet i klassen, anbefaler vi at du downloader og læser følgende materialer:

  • Indholdsfortegnelse til lærervejledning
  • Bilag 1: Øvelser vedr. Menneskerettighederne og FN
  • Bilag 2: Spørgsmål til kildeteksten 'De naturlige rettigheder' & tidslinjeopgave over oplysningstiden og dens betydning for eftertiden
  • Bilag 3: Powerpoint om oplysningstiden
  • Bilag 4: Argumentark til filmen Kærlighedsbarnet
  • Bilag 5: Er flygtningekonventionen forældet?
  • Bilag 6: De naturlige rettigheder
  • Se filminstruktør Eva Mulvad fortælle om Love Child i dette interview

 

Herefter følger du nedenstående vejledning til spillet.

Kort vejledning til spillet:

1. Tryk på “Spil” og du videresendes til spillets startside. Eleverne skal via deres smartphones enten downloade app’en Dilemmademokratiet eller gå ind på www.ddem.dk. Derefter skriver de den trecifrede kode, der er angivet på din startside. Når alle elever har indtastet koden, kan du nu trykke start.

2. Når spillet har fremstillet et dilemma, pauser videoen automatisk. Vent med at trykke ”start med at stemme”. Nu debatterer eleverne for og imod i det fremstillede dilemma. Her benyttes det tilhørende argument-ark, som kan give inspiration og sikre alsidighed i debatten.

3. Tryk ”Start med at stemme”. Nu aktiveres elevernes smartphones og de kan stemme ud fra deres personlige holdning. Således fortsætter spillet til alle dilemmaer er debatteret. Som afslutning vises der en outro, der opsummerer og sætter et punktum for spillet.