Flygtningene Kommer

I spillet møder I Farhad, der er flygtet fra Iran. Idet han krydser grænsen til Danmark skal I afgøre, hvordan han kan leve og integreres i Danmark. Hvor skal han bo? Hvad skal han lave? Hvad er hans asylmotiv? Og er hans motiver for at søge asyl troværdige?

Spillet giver eleverne kendskab til begreber som:

Globalisering

Flygtning

Asyl

Niveau:

Udskoling og STX

Fag:

Samfundsfag (C)

Tid:

2-4 lektioner

Hjælpemidler:
Materiale til elever:
Øvelser til elever:
Baggrundsmateriale:
 • I vores materialesamling kan du finde mere materiale der handler om de generelle menneskerettigheder, feks. konventioner, artikler og videoer der beskriver rettighederne. Se materialesamlingen her


 • Relation til læreplan Samfundsfag C:

   al citeret tekst stammer fra læreplanen

  Spillets omdrejningspunkt er den aktuelle flygtningedebat som både rummer danske og internationale samfundsforhold. At eleverne gennemgående driver spillet ved hjælp af deres holdninger er en deltagelse i den demokratiske debat, som udrulles i de tilhørende elevøvelser. De medfølgende argumentationskort sikrer at eleveres stillingtagen udfordres, hvilket styrkes i de tilhørende øvelser.

  Dilemmaspillet og de tilhørende elevøvelser understøtter fagets formål idet det bidrager til:
 • ”forståelse af danske og internationale samfundsforhold og den dynamik, der har indflydelse på udviklingen i det moderne samfund”
 • ”…elevernes lyst og evne til at forholde sig til og deltage i den demokratiske debat og… engagere eleverne i forhold af betydning for demokratiet og samfundsudviklingen”
 • At ”fremme elevernes selvstændighed og tillid til at kunne diskutere og tage stilling til samfundsmæssige problemstillinger på et fagligt kvalificeret niveau”

 • Dilemmaspillet understøtter følgende faglige mål:
 • ”anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at redegøre for aktuelle samfundsmæssige problemer og diskutere løsninger herpå.”
 • ”anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet til at forklare og diskutere samfundsmæssige problemer ”
 • ”undersøge aktuelle politiske beslutninger, herunder betydningen af EU og globale forhold”
 • ”undersøge konkrete prioriteringsproblemer i velfærdssamfundet”
 • ”argumentere for egne synspunkter på et fagligt grundlag og indgå i en faglig dialog”

 • Dilemmaspillets relation til fagets kernestof:
 • Sociologi:
   Identitetsdannelse og socialisering
   Sociale og kulturelle forskelle
 • Politik:
   Politiske partier i Danmark og politiske ideologier
   Politiske beslutningsprocesser i Danmark i en global sammenhæng

 • Ydermere relaterer spillet og øvelserne sig til fagets didaktiske principper og arbejdsformer i det der her tages udgangspunkt i flygtningekrisen, hvilket i høj grad er en aktuel samfundsmæssig problemstilling. I kraft af elevernes løbende valg og argumentation og i de tilhørerne elevøvelser er der ligeledes stor ”vægt på den enkelte elevs muligheder for på et fagligt grundlag at fremføre egne synspunkter, argumenter og vurderinger.”
Hjælpemidler:
Materiale til elever:
Øvelser til elever:
 • Hent PDF med elevøvelser her
 • Baggrundsmateriale:
  • I vores materialesamling kan du finde mere materiale der handler om de generelle menneskerettigheder, feks. konventioner, artikler og videoer der beskriver rettighederne. Se materialesamlingen her


  • Relation til Fælles Mål:

    Læringsmål:
   • Eleven kan redegøre for asylsystemet og asylprocessen i Danmark
   • Eleven får kendskab til FNs flygtningekonvention
   • Eleven kan diskutere og argumentere for sine holdninger
   • Eleven kan anvende begreber der er forbundet med flygtningedebatten
   • Eleven får forståelse for hvad det vil sige at være asylansøger i Danmark
   Kompetenceområde:
   • Politik:
    Eleven kan tage stilling til politiske problemstillinger lokalt og globalt og komme med forslag til handlinger
   • Det politisk system, retsstat og rettigheder / fase 2:
    Eleven kan diskutere sammenhænge mellem demokrati og retsstat (fx rettigheder og pligter for borgere i Danmark, borgernes retssikkerhed i et demokrati og menneskerettigheder mv.)

   • Sociale og kulturelle forhold:
    Eleven kan tage stilling til og handle i forhold til sociale og kulturelle sammenhænge og problemstillinger
   • Social differentiering / fase 1:
    Eleven kan analysere sociale forskelle med begreber om social differentiering

  Kort vejledning til spillet:

  1. Tryk på “Spil” og du videresendes til spillets startside. Eleverne skal via deres smartphones enten downloade app’en Dilemmademokratiet eller gå ind på www.ddem.dk. Derefter skriver de den trecifrede kode, der er angivet på din startside. Når alle elever har indtastet koden, kan du nu trykke start.

  2. Når spillet har fremstillet et dilemma, pauser videoen automatisk. Vent med at trykke ”start med at stemme”. Nu debatterer eleverne for og imod i det fremstillede dilemma. Her benyttes det tilhørende argument-ark, som kan give inspiration og sikre alsidighed i debatten.

  3. Tryk ”Start med at stemme”. Nu aktiveres elevernes smartphones og de kan stemme ud fra deres personlige holdning. Således fortsætter spillet til alle dilemmaer er debatteret. Som afslutning vises der en outro, der opsummerer og sætter et punktum for spillet.