To Verdener Samme Virkelighed

To Verdener, Samme Virkelighed har til hensigt at give en grundlæggende dannelse inden for digitalisering. At give indsigt i, at selv om den digitale verden og din hverdags verden kan føles som to vidt forskellige virkeligheder med uafhængige sæt spilleregler, så er de én og samme virkelighed, der hænger uløseligt sammen, og har indflydelse på og konsekvenser for hinanden.

Spillet giver elverne kendskab til begreber som:

Censur

Digitalisering

Overvågning

Niveau:

Udskoling og STX

Fag:

Samfundsfag (C)

Tid:

2-4 lektioner

Ekstra materiale:

Video:
Her kan du se videoen "hvor meget kan jeg finde ud af om dig på nettet", hvor Sille Klinge, cyberaktivist hos Pulterkammerets Aktivister, møder Benjamin for første gang - men alligevel ved hun rigtig meget om ham. Det gør hun fordi, hun har tjekket hans digitale spor på nettet.

Podcast:
Lyt til podcasten, der er udviklet til "To verdener samme Virkelighed", inden I spiller spillet.

 

Elevøvelser
"Stalker" - hvor meget kan du finde ud af om din klassekammerat?

"Generationskløften" - produktion af video/podcast om livet før digitaliseringen - se evt. vejledning til simpel podcastproduktion her

"Debat" - eleverne skal tage stilling til 3 forskellige digitale cases

 

Kort vejledning til spillet:

1. Tryk på “Spil” og du videresendes til spillets startside. Eleverne skal via deres smartphones enten downloade app’en Dilemmademokratiet eller gå ind på www.ddem.dk. Derefter skriver de den trecifrede kode, der er angivet på din startside. Når alle elever har indtastet koden, kan du nu trykke start.

2. Når spillet har fremstillet et dilemma, pauser videoen automatisk. Vent med at trykke ”start med at stemme”. Nu debatterer eleverne for og imod i det fremstillede dilemma. Her benyttes det tilhørende argument-ark, som kan give inspiration og sikre alsidighed i debatten.

3. Tryk ”Start med at stemme”. Nu aktiveres elevernes smartphones og de kan stemme ud fra deres personlige holdning. Således fortsætter spillet til alle dilemmaer er debatteret. Som afslutning vises der en outro, der opsummerer og sætter et punktum for spillet.