Om os

“Unge mennesker har af naturlige grunde ikke personlige erfaringer med de forhold, der førte til menneskerettighederne. De har alene et dogmatisk kendskab fra lærebøgerne. Så for os i Levende Menneskerettigheder er opgaven: giv de unge oplevelser, der kan give dem en emotionel og personlig oplevelse af menneskerettighedernes vigtighed.”

Thorkild Høyer, Bestyrelsesformand i Levende Menneskerettigheder

Hvem står bag DilemmaDemokratiet?

Indholdet på denne side er udviklet af Levende Menneskerettigheder (LM). LM er en NGO (ikke-statslig organisation), og det er essentielt for vores virke, at vi ikke placerer os på den politiske scene.

LMs fokus er at udbrede kendskabet til menneskerettighederne. Vi henvender os især til unge mennesker men naturligvis også til samfundet generelt. Menneskerettighederne kan virke som selvfølgelige grundvilkår for os danskere, men det er farligt at tage dem forgivet og glemme, hvorfor vi fik dem i sin tid. Derfor giver vores undervisningsmateriale plads til at diskutere, hvad de går ud på, og hvorfor de stadig er relevante i vores samfund idag.

Du kan læse mere om Levende Mennskerettigheder på vores hjemmeside levendemenneskerettigheder.dk.

Om DilemmaDemokratiet

  • Siden er målrettet samfundsfag i folkeskolens udskoling og STX samfundsfag C-niveau
  • Du finder her interaktive spil, der omhandler vores universelle menneskerettigheder
  • Vores spil får eleverne op af stolen og tænder deres interesse for emnet
  • Vores tilhørende materiale og elevøvelser sikrer, at emnet når den faglige tyngde lovgivningen kræver
  • Undervisningsmaterialet til STX er desuden udarbejdet i samarbejde med Mellemfolkeligt Samvirke
  • Selvom du allerede har en perfekt undervisningsplan fastlagt for et af vores dilemma-emner, kan dilemmaspillet være et friskt og fængende supplement til undervisningen eller blot bruges som introduktion til emnet