Frygtens Pris

Frygten for terror har for alvor slået til i Danmark. Soldater og betonmure truer på de danske stræder og politiske partier skruer op for sikkerheden. I dette spil skal I træffe afgørende beslutninger, når terrortruslen rammer Danmark i en fiktiv nødsituation. Men hvilke konsekvenser vil vores frygt for terror have for menneskerettighederne?

Spillet giver elever kendskab til begreber som:

Demokrati

Retsstat

Terror

Niveau:

STX

Fag:

Samfundsfag C

 Tid:

2-4 lektioner

Hjælpemidler:
 • Hent PDF med argumenter for og imod i spillets 6 dilemmaer her
 • Materiale til elever:
  Øvelse til elever:
  • Hent PDF med elevøvelse 1 "Meningsdannere" her. I øvelsen skal eleverne arbejde med at skrive et debatinlæg.


  • Relation til læreplan Samfundsfag C:

    al citeret tekst stammer fra læreplanen

   Spillets omdrejningspunkt er terrordebatten som både rummer danske og internationale samfundsforhold. At eleverne gennemgående driver spillet ved hjælp af deres holdninger er en deltagelse i den demokratiske debat, som udrulles i de tilhørende elevøvelser. De medfølgende argumentationskort sikrer at eleveres stillingtagen udfordres, hvilket styrkes i de tilhørende øvelser.

   Dilemmaspillet og elevøvelsen understøtter fagets formål, idet det bidrager til:
  • ”forståelse af danske og internationale samfundsforhold og den dynamik, der har indflydelse på udviklingen i det moderne samfund”
  • ”…elevernes lyst og evne til at forholde sig til og deltage i den demokratiske debat og… engagere eleverne i forhold af betydning for demokratiet og samfundsudviklingen”
  • At ”fremme elevernes selvstændighed og tillid til at kunne diskutere og tage stilling til samfundsmæssige problemstillinger på et fagligt kvalificeret niveau”

  • Dilemmaspillet og elevøvelsen understøtter følgende faglige mål:
  • ”anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at redegøre for aktuelle samfundsmæssige problemer og diskutere løsninger herpå.”
  • ”anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet til at forklare og diskutere samfundsmæssige problemer ”
  • ”undersøge aktuelle politiske beslutninger, herunder betydningen af EU og globale forhold”
  • ”undersøge konkrete prioriteringsproblemer i velfærdssamfundet”
  • ”argumentere for egne synspunkter på et fagligt grundlag og indgå i en faglig dialog”

  • Dilemmaspillet og elevøvelsens relation til fagets kernestof:
  • Sociologi:
    Identitetsdannelse og socialisering
    Sociale og kulturelle forskelle
  • Politik:
    Politiske partier i Danmark og politiske ideologier
    Politiske beslutningsprocesser i Danmark i en global sammenhæng

  • Ydermere relaterer spillet og elevøvelsen sig til fagets didaktiske principper og arbejdsformer i det der her tages udgangspunkt i terrordebatten, hvilket i høj grad er en aktuel samfundsmæssig problemstilling. I kraft af elevernes løbende valg og argumentation er der ligeledes stor ”vægt på den enkelte elevs muligheder for på et fagligt grundlag at fremføre egne synspunkter, argumenter og vurderinger.”

  Kort vejledning til spillet:

  1. Tryk på “Spil” og du videresendes til spillets startside. Eleverne skal via deres smartphones enten downloade app’en Dilemmademokratiet eller gå ind på www.ddem.dk. Derefter skriver de den trecifrede kode, der er angivet på din startside. Når eleverne taster koden registreres de i spillet. Tryk start når alle elever er registretet.

  2. Når spillet har fremstillet et dilemma, pauser videoen automatisk. Vent med at trykke ”start med at stemme”. Nu debatterer eleverne for og imod i det fremstillede dilemma. Her benyttes det tilhørende argument-ark, som kan give inspiration og sikre alsidighed i debatten.

  3. Tryk ”Start med at stemme”. Nu aktiveres elevernes smartphones og de kan stemme ud fra deres personlige holdning. Således fortsætter spillet til alle dilemmaer er debatteret. Som afslutning vises der en outro, der opsummerer og sætter et punktum for spillet.

  Se en længere spilvejledning i dokumentet “Lærervejledning”