Om os

“Unge mennesker har af naturlige grunde ikke personlige erfaringer med de forhold, der førte til menneskerettighederne. De har alene et dogmatisk kendskab fra lærebøgerne. Så for os i Levende Menneskerettigheder er opgaven: giv de unge oplevelser, der kan give dem en emotionel og personlig oplevelse af menneskerettighedernes vigtighed.”

Thorkild Høyer, Bestyrelsesformand i Levende Menneskerettigheder

Hvem står bag DilemmaDemokratiet?

Indholdet på denne side er udviklet af Levende Menneskerettigheder. Levende Menneskerettigheder er en NGO (ikke-statslig organisation), og det er essentielt for vores virke, at vi ikke placerer os på den politiske scene.

Levende Menneskerettigheders fokus er at udbrede kendskabet til menneskerettighederne - især hos unge, men naturligvis også i samfundet generelt. Menneskerettighederne kan virke som selvfølgelige grundvilkår for danskere - men det kan være farligt at tage dem forgivet og glemme, hvorfor vi fik dem - derfor giver vores undervisningsmateriale plads til at diskutere, hvad de går ud på og, hvorfor de har relevans i vores samfund.

Du kan læse mere om Levende Mennskerettigheder på vores hjemmeside levendemenneskerettigheder.dk.

Om DilemmaDemokratiet

  • Siden er målrettet samfundsfag i folkeskolens udskoling og STX samfundsfag C-niveau
  • Du finder interaktive spil, der omhandler vores universelle menneskerettigheder
  • Vores spil skal få eleverne op af stolen og tænde deres interesse for emnet
  • Vores tilhørende materiale og elevøvelser skal sikre at emnet når den faglige tyngde lovgivningen kræver
  • Undervisningsmaterialet til STX er udarbejdet i samarbejde med Mellemfolkeligt Samvirke
  • Det kan være at du allerede har en rigtig god undervisningsplan, når du underviser i emnet, men synes at vores dilemmaspil kan være en frisk pust, når du skal introducere dine elever til emnet